KRISEMAKSIMERING?

Krise. Ordet brukes i våre dager som en forsterkende beskrivelse av mer trivielle problemer. Er problemer det samme som kriser? Men er vi helt sikre på hva som er hva – kanskje vi lever i en krisetid som er preget… More