ET STED Å VÆRE. OM ARKITEKTUR.

Utstillingen som oppsummerer norsk arkitektur og som vises på Nasjonalmuseet i sommer, er inndelt i fem tematiske underkategorier: Bosted, Skjul, Transformasjo Gjenskaping og Byens hjerte. Nasjonalmuseets kurator Markus Richter har møysommelig valgt ut 25 prosjekter på landsbasis som han best… More

KRISEMAKSIMERING?

Krise. Ordet brukes i våre dager som en forsterkende beskrivelse av mer trivielle problemer. Er problemer det samme som kriser? Men er vi helt sikre på hva som er hva – kanskje vi lever i en krisetid som er preget… More