Search for content, post, videos

Daily Archives

25/05/2017

105 Views
KRISEMAKSIMERING?

Krise. Ordet brukes i våre dager som en forsterkende beskrivelse av mer trivielle problemer. Er problemer det samme som kriser? Men er vi helt sikre på hva som er hva – kanskje vi lever i en krisetid som er preget av trusler mot verdier vi før har tatt for gitt? På Kanten…